• İnovasyon
 • Medya
 • Kariyer
 • İletişim
 • EN
 • EN
 • Tam Durumsal Farkındalık ile Güvenli Seyrüsefer

  Trafik Arazi Çarpışma Önleme Sistemi (TAÇÖS), Trafik Uyarı ve Çarpışma Önleme Sistemi (TCAS II) ve Arazi Farkındalık ve İkaz Sistemi’ni (TAWS) entegre eden bir aviyonik ekipmandır.
  ARP 4754, ARP 4761, DO-178C, DO-254 ve DO-160G standartlarına uygun olarak geliştirilen sistem, iki fonksiyonu tek ünitede birleştirerek etkin bir çözüm sunmaktadır.

  Özellikleri

  • 1030 MHz frekansından diğer platformları sorgular ve 1090 MHz frekansından aldığı yanıtları işler.
  • Muhtemel tehditler için Trafik Uyarısı (Traffic Advisory – TA) üretir.
  • Tehdit oluşturan platformun TCAS’i olması durumunda manevra yönünü Mode S Transponder üzerinden koordine eder.
  • Tespit edilen platformların bağıl uzaklık, bağıl açı ve yüksekliğini takip eder. 
  • Tehdit oluşturan platformlar ile dikey ayrışmayı artırmak ya da korumak için dikey eksende Kaçınma Manevrası (Resolution Advisory – RA) üretir.
  TAÇÖS

  Arazi Farkındalık ve İkaz Sistemi (TAWS)

  Arazi Farkındalık ve İkaz Sistemi (TAWS), uçağın pozisyon, irtifa, hız, yön, uçuş fazı, kanat ve iniş takımı konfigürasyonu gibi sensör verileri ile sistemde kayıtlı güncel arazi, engel ve pist veritabanı bilgilerini kullanarak, uçağın yeryüzü veya bir engelle çarpışma olasılığını hesaplayan ve pilotu, olası çarpışma durumlarına karşı uyaran sistemdir.
  DO-367ve TSO-C151d standartlarında tanımlı olan Sınıf-A TAWS fonksiyonu Ground Proximity Warning – GPWS fonksiyonalitesi kapsamında aşağıdaki sesli uyarıları üretir:

  Kabiliyetleri ve Üstünlükleri:

  • Araziye göre aşırı hızlı alçalma,
  • Araziye aşırı yaklaşma,
  • Kalkış ya da pas geçme sonrası negatif tırmanma hızı ya da 700 feet altında yükseklik kaybı,
  • İniş konfigürasyonunda değilken araziye doğru uçuş,
  • Yükseklik uyarıları.
  • Esen, TCAS II ve TAWS sistemlerini entegre ederek, geliştirilmeye açık bir modüler çözüm ortaya koyar.
  • İleriye Bakan Arazi Kaçınması (Forward Looking Terrain Avoidance - FLTA)
  • İniş için Erken Alçalma (Premature Descent Approach - PDA) 
  • Arazi / Engel Görünümü (Terrain / Obstacle Image - ARINC 708)
  TAÇÖS