• İnovasyon
  • Medya
  • Kariyer
  • İletişim
  • EN
  • EN
  • Hava Araçlarında Özel Görev Konfigürasyonları

    Askeri/Sivil hava araçları ana üreticilere bağlı olmadan özel görev konfigürasyonlarına çevrilir. Sivil havacılığın gelişen kuralları kapsamında ana platforma yönelik modernizasyon, güncelleme, fonksiyon artırımına yönelik çözümler geliştirilir. İhtiyaçlara bağlı olarak havacılık otoritelerinin (FAA/EASA/EMAR) belirlediği kurallar kapsamında Tamamlayıcı Tip Sertikası (STC) alınır. ESEN, havacılık otoritelerinin istekleri kapsamında tasarım organizasyonu kurulması için insan kaynağı, mühendislik araçları, veri yönetimi ve süreç geliştirme için danışmanlık hizmetleri sunar.