• İnovasyon
 • Medya
 • Kariyer
 • İletişim
 • EN
 • EN
 • Kalite Politikamız

  ESEN, tanımlı süreçlerini işleterek, müşteri gereksinimlerini; kaliteli, maliyet etkin ürün ve hizmetlere dönüştürmeyi ve müşteri memnuniyeti sağlamayı taahhüt eder. Bu amaca ulaşmak için ESEN çalışanları, aşağıdaki prensipleri benimser: 

  • Yürürlükteki mevzuatın tüm şartlarını eksiksiz uygular,
  • Müşteri gereksinimlerini tam olarak karşılar,
  • Ar-Ge faaliyetlerini potansiyel müşteri ihtiyaçlarına ve organizasyonun içeriğine göre yönlendirir,
  • Tasarım aşamasından, ürün ömrü sonuna kadar işletilecek tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkileri azaltmak için çalışır,
  • Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerine tam uyar ve sistemin etkinliğini sürekli iyileştirir,
  • Çalışanların ESEN’in en önemli varlığı olduğunu kabul eder,
  • Doğruluk, eşitlik, güven, dürüstlük, takım çalışması, dengeli kişisel yaşantı ve iş yaşantısı ile bilgi paylaşımı ESEN şirket kültürünün doğal parçasıdır,
  • Tüm çalışanların bu kalite politikasının hayata geçirilmesinde sorumluluğu vardır.

  Kalite Belgeleri ve Sertifikalar

  ESEN, hem sağlıklı bir iş işleyişi sağlamak hem de müşteri memnuniyetini her zaman yüksek tutmak adına titiz bir kalite politikası yürütür. Bu doğrultuda aşağıdaki ilke ve sertifikaların gereklerini yerine getirir:

  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası:

  TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; ESEN Sistem Entegrasyon; insan, altyapı, yazılım, donanım, kullanıcı bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.
  Bu doğrultuda Bilgi Güvenliği Yönetim Politikamızın amacı;

  Sosyal Sorumluluk İlkelerimiz

  ESEN sosyal sorumluluk ilkeleri, sorumluluk ve sürdürülebilirlik bilinci ile; ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, ESEN içi ve çevresindeki kurum/kişilere karşı fayda sağlayacak faaliyetleri içermektedir.
  Eğitim ve Gelişim:
  Üniversite-Sanayi İşbirliği:
  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık:
  İnovasyon ve Çevresel Duyarlılık:
  İş Ahlakı ve Adil İş İlkeleri:
  Toplumsal Bilinçlendirme:

  Üye Olunan Kuruluşlar

  Bulunduğumuz sektöre yön veren, ulusal ve uluslararası, seçkin ve nitelikli kurum, kuruluş ve topluluklara üyeliklerimiz bulunuyor.