• İnovasyon
 • Medya
 • Kariyer
 • İletişim
 • EN
 • EN
 • İnovasyon

  Bizim için inovasyon, çalışma kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. ESEN olarak, Ar-Ge Merkezimiz kapsamında yürüttüğümüz inovatif çalışmalarla birlikte elde ettiğimiz tüm kazanımları çalışanlarımıza yaptığımız yatırım ve desteğin yanı sıra üniversiteler ile işbirliklerimizi arttırarak güçlendiriyoruz.

  İnovatif Projelerimiz

  Ar-Ge çalışmaları kapsamında sürekli olarak ürün geliştirmeye yatırım yapıyor ve çeşitli ödüllendirme sistemleri ile çalışanlarımızı inovatif düşünmeye teşvik ediyoruz. Yeni teknolojilerin yenilikçi çözümlerle uygulanmasına yönelik 1 adet patentimiz, 3 adet de onaylı markamız bulunuyor.  

  Ar-Ge Laboratuvarlarımız

  Mevcut iş çözümlerinin, yeni iş fikirlerinin geliştirilmesi, Esen içerisinde yeni teknolojiler, yeni yöntemler ve yeni uygulamaların hayat bulması için 4 adet Ar-Ge laboratuvarımız bulunuyor.  

  Üniversite İşbirliklerimiz

  Mevcut projelerimiz ve yeni iş fikirlerimizin geliştirilmesi, çalışanlarımızın yetkinliklerinin  arttırılmasının yanı sıra akademik çalışmalarla üretimlerimizin niteliklerinin yükseltilmesi için Sanayi - Üniversite işbirliklerine önem veriyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin ilk teknokentlerinden biri olan ODTÜ Teknokent ile gözde inovasyon merkezlerinden biri olan Hacettepe Teknokent’te ofislerimiz bulunuyor.  

  Ödüllerimiz

  Mevcut projelerimiz ve yeni iş fikirlerimizin geliştirilmesi, çalışanlarımızın yetkinliklerinin arttırılmasının yanı sıra akademik çalışmalarla üretimlerimizin niteliklerinin yükseltilmesi için Sanayi- Üniversite işbirliklerine önem veriyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin ilk teknokentlerinden biri olan ODTÜ Teknokent ile gözde inovasyon merkezlerinden biri olan Hacettepe Teknokent’te ofislerimiz bulunuyor.

  TÜBİTAK Desteklerimiz

  ESEN olarak Ar-Ge faaliyetlerimiz TÜBİTAK tarafından verilen iki program ile destekleniyor. İlki, 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı. Bu program ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Diğeri ise, 1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji  
  Geliştirme ve Yenilik (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı) Programı’dır. Bu Program ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılması amaçlanıyor.