• İnovasyon
 • Medya
 • Kariyer
 • İletişim
 • EN

Büyük Veri Üzerinde İstatiksel Analizler

Büyük veriler işlenerek bu veriler üzerinde istatistiksel analizler sunulur. Yapılandırılmış (veri tabanları, AIS, ADS-B) ve yapılandırılmamış (sosyal medya, web) verilerinin işlenmesi ve birleştirilmesi sağlanır.
 • Zamansal, mekansal, meteorolojik ve davranışsal kalıpların tanımlanması
 • Sosyal ağ analizi
 • Anomali tespiti
 • Zaman serileri, mekansal, meteorolojik ve davranışsal verilerin istatistiksel analizi
 • Sensör veri füzyonu 
 • Sensör  Kontrol
 • Taktik Resim
 • İyileştirilmiş teşhis
 • Yapay zeka karar desteği
 • Açık kaynak veri entegrasyonu 
 • Anomali tespiti ISR sensörleri ile tam entegrasyon