• İnovasyon
 • Medya
 • Kariyer
 • İletişim
 • EN
 • EN
 • Büyük Veri Üzerinde İstatiksel Analizler

  Büyük veriler işlenerek bu veriler üzerinde istatistiksel analizler sunulur. Yapılandırılmış (veri tabanları, AIS, ADS-B) ve yapılandırılmamış (sosyal medya, web) verilerinin işlenmesi ve birleştirilmesi sağlanır.
  • Zamansal, mekansal, meteorolojik ve davranışsal kalıpların tanımlanması
  • Sosyal ağ analizi
  • Anomali tespiti
  • Zaman serileri, mekansal, meteorolojik ve davranışsal verilerin istatistiksel analizi
  • Sensör veri füzyonu 
  • Sensör  Kontrol
  • Taktik Resim
  • İyileştirilmiş teşhis
  • Yapay zeka karar desteği
  • Açık kaynak veri entegrasyonu 
  • Anomali tespiti ISR sensörleri ile tam entegrasyon