• İnovasyon
 • Medya
 • Kariyer
 • İletişim
 • EN
 • EN
 • Üretim Kalite Teknisyeni

  Genel Nitelikler ve İş Tanımı

  Genel Nitelikler

  Teknik resim ve devre şeması okuyabilen ve yorumlayabilen,
  Elektriksel (kablaj vb.) ve elektronik ölçüm aletlerini kullanabilen ,
  Ölçü aletlerini kullanabilen (kumpas, mikrometre vs)
  Tercihen ilk numune kontrolleri ve dökümantasyon bilgisi olan


  Sorumluluklar

  Sorumluluklar


  Elektronik kart kablaj ve cihazların ilgili dokümanlara göre kontrollerini gerçekleştirmek,
  Ürünlerin ara ve son kontrollerinin yapılması,
  Uygunsuzluk tespiti ve kayıtlarının oluşturulması ve muhafazası,
  Üretim hattına giren ve üretimde kullanılacak olan malzemelerin kontrolünü yapmak,
  Üretim ve kalite kontrol aktiviteleri sırasında oluşturulan tüm kalite kayıtlarını saklamak.