Geniş Alan Gözetleme Sistemleri (GAG)

Havadan geleneksel biçimde gözetleme sağlayan sistemler, küçük alanlarda (~150×150 m) gece ve gündüz çok detaylı gözetleme imkânı sağlamaktadır. Ancak bu sistemlerin kısıtlı boyutlu alanlarda hizmet vermesinden dolayı gözetlenecek bölgede genel bir durumsal farkındalık yaratılamamakta ve ancak hedefler diğer istihbarat yöntemleri ile tespit edilmeleri durumunda detaylı olarak izlenebilmektedir.


Geniş Alan Gözetleme sistemleri aynı anda bir şehir merkezi büyüklüğündeki alanda (~20km2) sürekli biçimde gözetleme imkânı sağlar. Bu sayede geniş alanda tam bir durumsal farkındalık sağlanabilmekte ve çok daha fazla istihbarat verisi toplanabilmektedir.

ESEN tarafından geliştirilen Geniş Alan Gözetleme (GAG) sistemi,

check_icon

Şehir ölçeğinde bir bölgenin gerçek zamanlı gözetimini sağlar.

check_icon

Birden çok bölgeye ait görüntünün çok yüksek çözünürlükte anlık olarak gösterir.

check_icon

Gerçek zamanlı hareket algılama ve izleme özelliklerine sahiptir.

check_icon

Anormal durum / aktivite algılama özelliği önceden hazırlanabilir ya da operatör tarafından özelleştirilebilir.

check_icon

Yerde uzun dönemli veri arşivleme özelliğine sahiptir.

check_icon

Forenzik analiz yapabilir.

check_icon

Operatörün iş yükünü optimize eden gerçek zamanlı olay yönetimi özelliğine sahiptir.

 

Geniş Alan Gözetleme (GAG) sistemi, geniş alanda hareket tespiti, şüpheli araç/insan takibi, konvoy koruma, operasyon izleme, olay sonrası forenzik analiz, anormal durum tespiti ve olay öncesi tahminler yürütmek amacıyla etkin olarak kullanılabilir. Tüm bu işlevler aynı anda, tek bir GAG sistemi üzerinden işletilebilmektedir. Bu özellik GAG sisteminin maliyet etkin bir çözüm olmasını sağlamaktadır.


Yalnızca geniş alan görüntüsüne sahip olmak, tek başına tehditleri algılamakta için yeterli değildir. Operatörlerin sistem tarafından algılanan tüm hedefleri aynı anda izlemesi ve istihbarat üretmesi, verinin büyüklüğü nedeniyle mümkün değildir. GAG sistemi tespit edilen hedeflerin tümünü otomatik olarak izler ve kendi veri tabanında tutar. Ayrıca olağandışı olayların algılanmasını otomatik olarak sağlar. Bu türde istihbarat toplamaya etkinlik tabanlı istihbarat denir. Örneğin koordineli toplanmalar, insanların gruplaşması ve dağılması gibi aktiviteler sistem tarafında algılanır. Daha sonra bu aktiviteler, geleceğe yönelik risk tahminleri üretmek için de kullanılır.


GAG sistemi operasyonel olarak kovansiyonel kameralar ile gözetlenebilecek alanın çok üzerinde büyüklükteki alanların sürekli (pesistent) olarak gözetlenmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda yüzlerce operatörün yapabileceği işi yazılım ile otomatik yapma yeteneğini sağladığından, insan gücünün çok üzerinde bir hassasiyetle hareket tespiti yeteneğini ortaya koymaktadır.


ESEN' in geliştirmiş olduğu GAG yeteneği, en fazla ihtiyacı karşılayacak şekilde özelleştirilmiş ürünler ortaya koymaya imkan vermektedir. Bu sayede, insanlı uçaklara olduğu gibi, Anka gibi büyük platformlardan İHA-2 sınıfındaki İHA’lara kadar geniş bir yelpazede farklı platformlar için çözümler sunulmaktadır.


Sınır güvenliği ve kritik tesis koruma projeleri kapsamında sürekli (persistent) gözetleme ihtiyacını aerostat ve kule platformuna entegre edilebilen geniş alan gözetleme sistemleri ile sağlamaktadır. Bunun yanında, GAG ürün ailesinin en küçük üyesi bir kablolu dron üzerine yerleştirilebilmekte, bu sayede on dakika mertebesinde zamanda kurulabilen ve kurulduktan sonra çok uzun sürelerde havada kalıp çevreyi gözetleyerek her hareketi rapor eden bir bekçi sistemi oluşturulabilmektedir.

Aerostat GAGBalon platformuna entegre edilerek çalışacak olan GAG sistemi, geniş bir alanda gözetleme imkanı ile havadan otomatik hareket tespiti gerçekleştirmekte ve durumsal farkındalık sağlamaktadır.

Kule GAGKule GAG (KGAG) sistemi belirli bir yükseklikte takılmış kamera dizisinden oluşmakta ve gece ve gündüz sürekli olarak geniş bir alanda gözetleme imkanı ve otomatik hareket tespiti gerçekleştirmektedir.

Kule GAG sistemleri kritik tesislerin güvenliğini sağlamak, sınır bölgelerini korumak ve geniş alanda durumsal farkındalık yaratmak için, kritik tesis güvenliklerinin sağlanması alanında tercih edilmektedir.

Kablolu Drone GAG (Dr-GAG)Bilindiği üzere, drone sistemleri esnek kullanımları nedeniyle oldukça popülerdir ancak kısıtlı uçuş süreleri kullanım alanlarını kısıtlamaktadır. Kablolu drone sistemleri, sınırlı uçuş süresine bir çözüm getirmekte ve kablolu drone sistemleri ile sanal kuleler oluşturmayı mümkün kılmaktadır.

ESEN tarafından geliştirilen Dr-GAG sistemleri, bir noktadan kalıcı gözetleme sorununa bir çözüm getirmektedir. Bu sistem sayesinde, bir noktaya konuşlandırılmış kablolu drone sistemleri 100m gibi bir irtifaya çıkarak belli bir bölgeyi sürekli olarak gözetlemekte, 1.5 km’ye kadar olan bir yarıçap içinde meydana gelen tüm insan ve araç hareketlerini tespit edebilmektedir.

Küçük İHA GAG (Ebabil)Ülkemizde terörizmle mücadele en önemli konu olarak yer almaktadır. Bu amaçla, başta sınır bölgeleri olmak üzere, dağlık arazideki insan faaliyetlerini tespit etmek büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla şirketimiz, iç kaynaklarını kullanarak, GAG sistemini küçük sınıf İHA’lara yerleştirmek üzere çalışmalara başlamıştır.

Sistem, arazi üzerinde sürekli olarak uçmakta ve altındaki bölgede hareket tespit etmektedir. Tespit gerçekleştikten sonra, harekete ilişkin koordinat ve görüntü bilgisi, yer kontrol istasyonundaki operatöre iletilmektedir. Operatör, takibe devam etmeyi ya da aramaya devam etmeyi seçebilmekte, aldığı koordinat bilgileri ile ilgili konuma birlik sevk edebilmektedir.

Menu