Uydu ve Uzay Sistemleri

ESEN, uzayda çalışacak sistemlere ve altsistemlere ilişkin, ihtiyacın tanımlanmasından başlayıp, fizibilite çalışması yapılmasına, operasyonel konseptin ortaya konmasına, buradan sistem düzeyinde tasarım yapılmasına, tasarımın gerçekleştirilmesi için proje kurgulanması ve yürütülmesine dair tecrübe sahibidir. Bu alanda aşağıda sayılan hizmetler hayata geçirilmektedir:

check_icon

Sistem Tasarımı

check_icon

Operasyonel Konsept Tanımı Geliştirilmesi

check_icon

Uzay Sistemleri Proje Yönetimi

check_icon

Fizibilite Çalışmaları


Küçük UydularFirmamızın vizyonunda çevik süreçlerle ve mümkün olduğunca raftan ürün kullanılarak, hızlı bir şekilde ve son derece maliyet etkin uydu platformu ve altsistemleri geliştirme konusu bulunmaktadır. Bu vizyonumuzu gerçekleştirerek yalnızca yurtiçinde değil, yurtdışında da ticari olarak başarılı ürünler ortaya koymayı hedeflemekteyiz. Sahip olduğumuz yetenekler, müşteri ihtiyacından başlayıp, alınan verilerin kalibrasyonu ve kıymetlendirilmesi yoluyla müşteri ihtiyaçlarının karşılanması aşamasına kadar uçtan uca çözüm içerebildiğinden, topyekûn sistem tasarımı yoluyla en maliyet etkin şekilde ihtiyacın giderilebilmesini sağlayacaktır.

ESEN Küçük uydular alanında aşağıda sayılan yetkinliklere sahiptir:

check_icon

Çevik süreçlerle, mümkün olan her yerde raftan (RAHAT) ürün kullanarak hızlı ve maliyet etkin uydu sistemleri geliştirme

check_icon

Uydu görüntüsü işleme

check_icon

Uydu görüntülerinin geometrik ve radyometrik kalibrasyonu


Uydu AltsistemleriESEN'in sürmekte olan uydu içi optik iletişim, uydu yer arası optik iletişim ve elektro optik uydu kamerası projeleri mevcuttur. Müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre hayata geçirme yeterliliğinde olduğumuz uydu altsistemleri şu şekildedir:

Optik Görüntüleme SistemleriEsen Sistem Entergasyon’un sürmekte olan uydu içi optik iletişim, uydu yer arası optik iletişim ve elektro optik uydu kamerası projeleri mevcuttur. Müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre hayata geçirme yeterliliğinde olduğumuz uydu altsistemleri şu şekildedir:

Uydu Kamerası: Firmamızın güçlü olduğu alanlardan birisi olan görüntüleme sistemleri ile uydu sistemlerinin kesişiminde bulunan bu alanda aktif çalışmalar yürütülmektedir. Halihazırda, tarımsal amaçla kullanılacak, güneşe eş zamanlı, alçak yörüngede çalışacak bir yer gözlem uydusu için, bir multispektral görüntüleyici tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, müşteri ihtiyacı belirlenerek bant seçimi yapılmış, çözünürlük ve tarama genişliği belirlenmiş, buna uygun algılayıcı ve optik isterler belirlenerek bir öntasarım süreci ile isterlerin birbiri ile uyumlulandırılması ve tutarlı bir tasarıma ulaşılması sağlanmıştır. Hava platformlarına yönelik multispektral görüntüleyici tasarımı ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Optik İletişim Sistemleri1) Uydu içi optik iletişim: Uydu içerisinde, ekipman arasında güç iletimi ve veri iletimi amacıyla kablolardan ve konnektörlerden oluşan bir kuşam bulunmaktadır. Bu kuşam, çok dikkatli bir şekilde tasarlanması gereken, uyduya ağırlık ve karmaşıklık ekleyen, entegrasyon sürecine maliyet ekleyen bir altsistemdir. Kuşam içerisinde veri iletişimi amacıyla kullanılacak olan kabloların kaldırılması, uydu entegrasyonunu hızlandıracak ve kolaylaştıracak, uyduyu hafifletecek, fırlatma sırasında ortaya çıkabilecek konnektör kaynaklı arızaları bertaraf edecektir. Bu amaçla, ekipmanların uydu içerisinde, “free space optical link” adı verilen ve ekipmanlarını birbirini doğrudan görmesi ihtiyacı olmayan bir şekilde iletişim kurması ile ilgili araştırma çalışmaları sürdürülmektedir.

2) Uydu-Yer Arası Optik İletişim: Uydu ile yer arasında kurulan optik haberleşme teknolojisi, halihazırda dünyada kısıtlı sayıda ülkenin sahip olduğu kritik bir teknolojidir. Bu teknolojinin temel avantajları şunlardır:


check_icon

Uydu İçin Çok Kritik Olan Düşük Güç Tüketimi, Düşük Kütle ve Hacim

check_icon

Yüksek Veri Hızı

check_icon

Elektromanyetik Enterferanstan Kurtulma

check_icon

ITU (International Telecommunication Union) ile Koordinasyon İhtiyacından Kurtulma

check_icon

Karıştırmaya (jamming) Direnç

check_icon

Dinlemeye Karşı Direnç

Menu