Trafik Arazi Çarpışma Önleme Sistemi (TAÇÖS)

Trafik Arazi Çarpışma Önleme Sistemi, “Trafik Uyarı ve Çarpışma Önleme Sistemi” (TCAS II) ve “Arazi Farkındalık ve İkaz Sistemi” (TAWS) sistemlerini entegre eden bir aviyonik ekipmandır.

ARP-4754, ARP-4761, DO-178C, DO-254 ve DO-160G standartlarına uygun olarak, Hürkuş-B Jet Eğitim uçakları için geliştirilen sistemin TCAS II fonksiyonu da Özgün Helikopter’de kullanılacaktır

Trafik Uyarı ve Çarpışma Önleme Sistemi (TCAS II)

“Trafik Uyarı ve Çarpışma Önleme Sistemi”, DO-185B ve TSO-C119e standartlarına göre pilotun hava trafiğinden kaynaklanan tehlikeleri tespit ve takip etme konusunda farkındalığını artıran bir sistemdir. Otomatik kaçınma manevralarını hesaplar, sesli ve görsel ikazlar üretir. 5 bin 700 kilogramdan ağır ve 19’dan fazla yolcu taşıyan tüm hava platformlarına takılması Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) tarafından zorunlu tutulmuştur.

check_icon

1030 MHz frekansından diğer platformları sorgular ve 1090 MHz frekansından aldığı yanıtları işler

check_icon

Tespit edilen platformların bağıl uzaklık, bağıl açı ve yüksekliğini takip eder

check_icon

Muhtemel tehditler için Trafik Uyarısı (Traffic Advisory – TA) üretir

check_icon

Tehdit oluşturan platformlar ile dikey ayrışmayı artırmak ya da korumak için dikey eksende Kaçınma Manevrası (Resolution Advisory – RA) üretir

check_icon

Tehdit oluşturan platformun TCAS’i olması durumunda manevra yönünü Mode S Transponder üzerinden koordine eder.

Arazi Farkındalık ve İkaz Sistemi (TAWS)

TAWS, “Arazi Farkındalık ve İkaz Sistemi”, özetle uçağın pozisyon, irtifa, hız, yön, uçuş fazı, kanat ve iniş takımı konfigürasyonu gibi sensör verilerini ve sistemde kayıtlı güncel arazi, engel ve pist veritabanı bilgilerini kullanarak, uçağın yeryüzü ve/veya bir engelle çarpışma olasılığını hesaplayarak pilotu olası çarpışma durumlarına karşı uyaran sistemdir.

DO-367ve TSO-C151d standartlarında tanımlı olan Sınıf-A TAWS fonksiyonu Ground Proximity Warning – GPWS fonksiyonalitesi kapsamında aşağıdaki sesli uyarıları üretir:

check_icon

Araziye göre aşırı hızlı alçalma

check_icon

Araziye aşırı yaklaşma

check_icon

Kalkış ya da pas geçme sonrası negatif tırmanma hızı ya da 700 feet altında yükseklik kaybı

check_icon

İniş konfigürasyonunda değilken araziye doğru uçuş

check_icon

Yükseklik uyarıları


TSO-151D standartlarında tanımlı gelişmiş TAWS fonksiyonu aşağıdaki uyarıları üretir:

check_icon

İleriye Bakan Arazi Kaçınması (Forward Looking Terrain Avoidance (FLTA))

check_icon

İniş için Erken Alçalma (Premature Descent Approach (PDA))

check_icon

Arazi / Engel Görünümü (Terrain / Obstacle Image (ARINC 708))

ESEN, “Trafik Uyarı ve Çarpışma Önleme Sistemi” (TCAS II) ve “Arazi Farkındalık ve İkaz Sistemi” (TAWS) sistemlerini entegre ederek, geliştirilmeye açık bir modüler çözüm ortaya koymuştur.

Menu