Elektronik Harp ve Sinyal İstihbaratı (Muhabere ve Radar) Sistemleri

Elektronik Harp (EH)/Sinyal İstihbaratı (SIGINT) sistemleri alanında; sistem/alt sistem sistem mühendisliği/ tasarımı ile bu sistemlerin kara ve hava platformlarına entegrasyonları konularında faaliyet gösterilmektedir.

Bunlara ilaveten, söz konusu sistem ve alt sistemlerde kullanılan, alıcı/verici,anten/anten dizileri, sinyal kayıt birimleri, sayısal sinyal işleme algoritma/birimleri ve EH/Sinyal istihbaratı faydalı yüklerinden elde edilen ham verinin işlenmesi ile işlenmiş verinin füzyonu konularında da yetkinlik sahibi olup, çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Menu