Büyük Veri Füzyon, Analiz ve Karar Destek Sistemi

Büyük veriler işlenerek bu veriler üzerinde bir istatistiksel analizler sunulmaktadır.Yapılandırılmış (veri tabanları, AIS, ADS-B) ve yapılandırılmamış (sosyal medya, web) verilerinin işlenmesi ve birleştirilmesi sağlanmaktadır.

check_icon

Zaman, Mekansal, Meteorolojik ve Davranışsal Kalıpların Tanımlanması

check_icon

Veri Füzyonu

check_icon

Sosyal Ağ Analizi

check_icon

Anomali Tespiti

check_icon

Zaman Serileri, Mekansal, Meteorolojik ve Davranışsal Verilerin İstatistiksel Analizi

check_icon

Sensör Veri Füzyonu

check_icon

Sensör Kontrol

check_icon

Taktik Resim

check_icon

İyileştirilmiş Teşhis

check_icon

Yapay Zeka Karar Desteği

check_icon

Açık Kaynak Veri Entegrasyonu

check_icon

Anomali Tespiti ISR Sensörleri ile Tam Entegrasyon

Menu