POLİTİKAMIZESEN çalışanları olarak amacımız; tanımlı süreçlerimizi kullanarak müşteri isteklerini yüksek kaliteli, maliyet etkin ürün ve hizmetlere dönüştürmek ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için tüm çalışanlar olarak benimsediğimiz prensipler:

Yasal mevzuatlara tam uygunluk sağlamak,

Müşteri isteklerini tam olarak karşılamak ve mümkün olduğunca aşmak,

Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerine tam uyum sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,

Çalışanlarımızın en önemli varlığımız olduğunu her zaman göz önünde bulundurmak,

Yönetici, çalışan ayrımı gözetmeksizin herkesin eşit söz hakkı olduğu, doğruluk, dürüstlük, takım çalışması, dengeli sosyal ve iş yaşantısı ve bilgi paylaşımının şirket kültürü olduğunu unutmamak,

Kurumsal olarak bu politika ile tanımlanan amaçlarımıza ulaşabilmek için her bir çalışan olarak sorumlu olduğumuzu unutmamaktır.

SERTİFİKA VE ÜYELİKLERİMİZESEN, hem sağlıklı bir iş işleyişi sağlamak hem de müşteri memnuniyetini her zaman yüksek tutmak adına titiz bir kalite politikası yürütmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki ilke ve sertifikaların gereklerini yerine getirmektedir:


ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası: Müşterilerimizin ihtiyacını tam karşılayan ürün ve hizmetleri tutarlı bir şekilde geliştirmek ve teslim etmek için ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri doğrultusunda çalışmaktayız.

CMMI-DEV v1.3 Olgunluk Seviyesi 3: Tüm ürün tasarım ve geliştirme yaşam döngüsünü kapsayan faaliyetlerimiz (sistem mühendisliği, proje yönetimi, yazılım/donanım geliştirme, entegrasyon, v.b.) Avrupa Yazılım Enstitüsü (TECNALIA) tarafından CMMI-DEV v1.3 modeli olgunluk seviyesi 3 olarak değerlendirilmiştir.

DO-178C Gereksinimlerine Uygunluk: Emniyet kritik yazılımlarımızın EASA/FAA gibi sertifikasyon otoriteleri tarafından talep edilen gereksinimlerini karşıladığı anlamına gelen bu kritere uyumlu yazılım mühendisliği süreçlerini takip etmekteyiz.

Millî ve NATO Tesis Güvenlik Belgeleri: Çalışma ortaklarımızın verileri ve projelerinin güvenliğini sağlamak adına, tesisimizin gerekli güvenlik standartlarını karşıladığı Türkiye Cumhuriyeti ve NATO tarafından belgelenmiştir.

Sürekli İyileştirme İlkesi: Verimliliğin arttırılması, güncel teknolojik gelişmelerin pratik uygulamada faydaya dönüştürülmesi ve performansın arttırılmasına yönelik eğitimler ve özdeğerlendirme süreçleri ile sürekli iyileştirme ilkesi doğrultusunda hareket etmekteyiz.


ESEN aşağıdaki kuruluşlara üyedir:

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD)

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK)

Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA)

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK)

The American-Turkish Council (ATC)

Menu