POLİTİKAMIZESEN, tanımlı süreçlerini işleterek, müşteri gereksinimlerini; kaliteli, maliyet etkin ürün ve hizmetlere dönüştürmeyi ve müşteri memnuniyeti sağlamayı taahhüt eder. Bu amaca ulaşmak için ESEN çalışanları, aşağıdaki prensipleri benimser:

Yürürlükteki mevzuatın tüm şartlarını eksiksiz uygular,

Müşteri gereksinimlerini tam olarak karşılar,

Tasarım aşamasından, ürün ömrü sonuna kadar işletilecek tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkileri azaltmak için çalışır,

Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerine tam uyar ve sistemin etkinliğini sürekli iyileştirir,

Çalışanların ESEN’in en önemli varlığı olduğunu kabul eder,

Doğruluk, eşitlik, güven, dürüstlük, takım çalışması, dengeli kişisel yaşantı ve iş yaşantısı ile bilgi paylaşımı ESEN şirket kültürünün doğal parçasıdır,

Tüm çalışanların bu kalite politikasının hayata geçirilmesinde sorumluluğu vardır.

SERTİFİKA VE ÜYELİKLERİMİZESEN, hem sağlıklı bir iş işleyişi sağlamak hem de müşteri memnuniyetini her zaman yüksek tutmak adına titiz bir kalite politikası yürütmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki ilke ve sertifikaların gereklerini yerine getirmektedir:


ISO 9001:2015 ve AS-9100 Rev D Kalite Yönetim Sistemi Sertifikaları: Müşterilerimizin ihtiyacını tam karşılayan ürün ve hizmetleri tutarlı bir şekilde geliştirmek ve teslim etmek için ISO 9001:2015 ve AS-9100 Rev D Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri doğrultusunda çalışmaktayız.

CMMI-DEV v2.0 Olgunluk Seviyesi 3: Tüm ürün tasarım ve geliştirme yaşam döngüsünü kapsayan faaliyetlerimiz (sistem mühendisliği, proje yönetimi, yazılım/donanım geliştirme, entegrasyon, v.b.) Avrupa Yazılım Enstitüsü (TECNALIA) tarafından CMMI-DEV v2.0 modeli olgunluk seviyesi 3 olarak değerlendirilmiştir.

DO-178C/DO-254 Gereksinimlerine Uygunluk: Emniyet kritik yazılım ve donanımlarımızın EASA/FAA gibi havacılık otoriteleri tarafından talep edilen gereksinimleri karşıladığı anlamına gelen bu kriterlere uyumlu süreçlerimizi takip etmekteyiz.

Millî ve NATO Tesis Güvenlik Belgeleri: Çalışma ortaklarımızın verileri ve projelerinin güvenliğini sağlamak adına, tesisimizin gerekli güvenlik standartlarını karşıladığı Türkiye Cumhuriyeti ve NATO tarafından belgelenmiştir.

Sürekli İyileştirme İlkesi: Verimliliğin arttırılması, güncel teknolojik gelişmelerin pratik uygulamada faydaya dönüştürülmesi ve performansın arttırılmasına yönelik eğitimler ve özdeğerlendirme süreçleri ile sürekli iyileştirme ilkesi doğrultusunda hareket etmekteyiz.


ESEN aşağıdaki kuruluşlara üyedir:

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD)

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK)

Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA)

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK)

The American-Turkish Council (ATC)

Menu