Değerler ve Etik İlkeler


Dürüstlük

Doğruluk

Şeffaflık

Güvenilirlik

Adalet

Saygı, İlgi ve Kurallara Uyum


ESEN'in tüm iş süreci boyunca bağlı kaldığı etik değerlerin başında dürüstlük ilkesi yer almaktadır. Beraberinde şeffaflığı da getiren bu ilke doğrultusunda tüm iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza iletişime açık ve adil ortam sağlamayı hedefliyoruz. Çalışkanlık ve işe odaklılık yaklaşımımızla tüm paydaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamayı amaç edinmekteyiz.

Tüm proje ve hizmetlerimiz ile ilgili bilgi aktarımlarında eksiksiz ve doğru bilgilendirme yapmayı en önemli görevlerimizden bir tanesi olarak görüyoruz.

Özellikle müşteri memnuniyetinin sağlanmasında esnekliğin önemini biliyor, değişiklik talepleri karşısında katı bir duruş sergilemenin fayda getirmeyeceğine inanıyoruz. Bu nedenle değişikliklere hızla adapte olabilecek ve paydaşlarımızla değişikliklerin etkilerinin iletişimini yapacak esnekliğe sahip olmayı önemsiyoruz.

Yaratıcılığı teşvik ediyor, zamanın değerini biliyor ve tüm projelerimizi mümkün olan en hızlı biçimde tamamlamayı bir ilke olarak kabul ediyoruz. İş ve müşteri memnuniyeti odaklı kadromuzla ekip çalışmasının önemine inanıyor ve her adımımızı bir ekip olma bilinci ile atıyoruz.

Birlikte Geliştirme


Birlikte geliştirmek yenilikçi yaklaşımlara kapı açmaktadır. Çalışma ve düşünme biçimimizi şekillendiren bu ilke, çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz ile daha yaratıcı çözümlerde buluşmamızı sağlıyor. Tüm farklı bakış açılarına ve farklı fikirlere açık fikirli bir şekilde yaklaşıyor, başka türlü çözülmesi mümkün olmayan problemleri işbirliği ile çözüyoruz.

Empati


Empati kurmaya verdiğimiz önem, işbirliği içinde çalışabilmemizi ve sağlam ortaklıklar kurmamızı sağlıyor. Birbirimizle ve müşterilerimizle kurduğumuz iletişimi empatiye dayandırıyor, dinliyor ve anlamak için soru soruyoruz. Tüm insan ilişkilerimizde gerçekçi, içten, dürüst ve olumlu bakan bir duruş benimsiyoruz. Empati ile yaklaşımımızla ortak paydada buluşabilme gücünü buluyoruz.

Uyum Sağlama


Esnek, yaratıcı ve hayal gücü yüksek ekibimizle her zaman en iyi yolu bulmayı hedefliyoruz. Adaptasyon yeteneğimizi, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor, iş yaklaşımımız ve düşünce biçimimizde esnekliğe yer vererek sorunlara çözüm geliştiriyoruz. Değişikliklere hızlı yanıt veriyor, öneri ve endişeleri açık fikirlilikle dinliyor, yenilik ve farklılıklara daima açık oluyoruz. Adaptasyon yeteneğimiz, ihtiyaç halinde rotamızı hızla değiştirebilmemizi ve alternatif yollar bulabilmemizi sağlıyor.

Mükemmeli Hedefleme


Mühendislik alanında mükemmeliyet, her proje ve her müşteri için ana hedefimizdir. Mükemmeliyete erişmek için mevcut yaklaşımlarımızı ve çözümlerimizi sürekli sorgulayarak daha iyiye getirmeye çalışıyoruz. Yeni yetenek, araç ve işbirliklerinin, iş kalitemizi arttırma potansiyelinin farkındayız. Bizim için mükemmeliyete ulaşmanın yolu ise paydaşlarımızdan geri bildirim almak, başkalarından öğrenmeye açık olmak ve zor sorular almaktan korkmamaktan geçiyor.

Menu