Geniş Alan Gözetleme Sisteminin saha testlerini yapıyoruz.

Geniş Alan Gözetleme Sisteminin yetkinliklerini artırmak için prototip kameralar ile saha testleri yapıyoruz.

Menu