ESEN, firmamızın kurucu ortağı olan Sierra Nevada Corporation (SNC)’ın da desteği ile veri füzyonu alanında birden çok proje yürümektedir. Bunlar aşağıda verilmiştir:

  • Açık Kaynak İstihbarat
  • Sosyal Ağ Analizi
  • Karar Destek Sistemleri
  • Aktivite Bazlı İstihbarat ve Yaşam Örüntüsü (Paterni) Analizi

ABD’de yaşanan 9/11 saldırısından sonra, ABD savunma kurumları reaktif yaklaşımdan proaktif yaklaşıma geçmiş, birçok eyalette ve sınır ötesi ülkelerde füzyon merkezleri kurmuştur.

Açık Kaynak İstihbarat

İnternet üzerinde günde 2.5 quintillion byte veri üretilmektedir. Üretilen verinin büyüklüğü ve çeşitliliği düşünüldüğünde, bu veri okyanusundan anlam çıkarmanın çok zor olduğu açıktır. Ancak, bu veri okyanusu içerisinde yer alan aktivite örüntüleri, anormal davranışın bulunmasında kullanılabilmektedir. Olası tehditlerin erken uyarı sinyalleri bu büyük veri içerisinde bulunmaktadır. Açık kaynak istihbarat içerisinde gazete, magazin, radyo, TV, sosyal ağlar, video paylaşım siteleri, wiki sayfaları, bloglar, devlet raporları, bütçeler, demografik veri, basın demeçleri, yeni ihale ve kontrat haberleri, hava durumu, denizcilik ve havacılık güvenlik uyarıları, akademik makaleler, vb. birçok veri kaynağı yer almaktadır.

Sosyal Ağ Analizi

Açık kaynak sosyal medya, GSM operatörlerinden alınan CDR (Call Detail Record) ve internet servis sağlayıcılarından alına IPDR (Internet Protocol Detail Record) gibi veriler üzerinden sosyal ağ izlenebilmekte, kişiler arasındaki ilişkiler bulunabilmekte, bu ağ üzerinde belirli imzalar (signature) aranabilmekte ve anormal örüntüler tespit edilebilmektedir. Bu tarzda istihbarat eldesi ve erken uyarı sistemleri, ABD’de faaliyet gösteren füzyon ve karar destek merkezlerinde yaygıca kullanılmaktadır.

Karar Destek Merkezleri

Karar Destek Merkezleri konusunda geniş bir yelpazede çözümler sunulmaktadır:

  • Organizasyonel Karar Destek Merkezleri (Organizational Decision Spaces)
  • Mobil Karar Destek Merkezleri (Mobile Decision Spaces)
  • Sabit Karar Destek Merkezleri (Fixed Decision Spaces)

Aktivite Bazlı İstihbarat ve Yaşam Örüntüsü Analizi

ESEN’in tamamen yerli olarak geliştirmekte olduğu Geniş Alan Gözetleme (GAG) Sistemi aynı anda bir şehir merkezi büyüklüğündeki alanda (~20km2) sürekli biçimde gözetleme imkânı sağlamaktadır. Bu sayede geniş bir alanda tam bir durumsal farkındalık sağlanabilmekte ve çok daha fazla istihbarat verisi toplanabilmektedir.  GAG Sistemi görüş alanı içerisindeki her bölgede hassas görüntüleme ve otomatik olarak hareketli nesnelerin (arabalar, insanlar, gemiler, vs.) takibi sağlanabilmektedir.

Operatörlerin sistem tarafından algılanan tüm hedefleri aynı anda izlemesi ve istihbarat üretmesi, verinin büyüklüğü nedeniyle mümkün değildir. GAG sistemi tespit edilen hedeflerin tümünü otomatik olarak izler, kendi veri tabanında tutar ve olağandışı olayların algılanmasını sağlar. Bu türde istihbarat toplamaya aktivite bazlı istihbarat denir. Örneğin koordineli toplanmalar, insanların gruplaşması ve dağılması gibi aktiviteler sistem tarafında algılanır. Daha sonra bu aktiviteler 7/24 ve günlerce izlendiğinde, bölgenin yaşam örüntüsü çıkarılır ve geleceğe yönelik tahminler üretilir. GAG sisteminden üretilen istihbarat ile diğer istihbarat kaynakları (SIGINT, HUMINT, OSINT, vs.) veri füzyonu sistemleri ile ortak olarak işlenebilmekte ve bu sayede hem çıkarılan istihbaratın doğruluğu ve hassasiyeti arttırılmakta hem de yeni istihbarat verisine ulaşılabilmektedir. Örneğin GAG sistemi üzerinden takip edilen bir arabanın iz verisi, plaka okuma sisteminden gelen veri ile füzyona tabi tutulduğunda arabanın plakasına; takip edilen bir insanın iz verisi, kredi kartı kullanım bilgileri, SIGINT, HUMINT ve OSINT ile füzyona tabi tutulduğunda insanın kimlik bilgilerine ulaşılabilmektedir.