Aşağıdaki uydu altsistemleri öncelikle firmamızın ilgi alanına girmektedir:

  • Optik görüntüleme sistemleri
  • Uydu veriyolu sistemleri
  • Optik iletişim sistemleri

Halihazırda firmamızda, uydu içi optik iletişim, uydu yer arası optik iletişim ve elektro optik uydu kamerası çalışmaları sürdürülmektedir.

Uydu içi optik iletişim

Uydu içerisinde, ekipman arasında güç iletimi ve veri iletimi amacıyla kablolardan ve konnektörlerden oluşan bir kuşam bulunmaktadır. Bu kuşam, çok dikkatli bir şekilde tasarlanması gereken, uyduya ağırlık ve karmaşıklık ekleyen, entegrasyon sürecine maliyet ekleyen bir altsistemdir. Kuşam içerisinde veri iletişimi amacıyla kullanılacak olan kabloların kaldırılması, uydu entegrasyonunu hızlandıracak ve kolaylaştıracak, uyduyu hafifletecek, fırlatma sırasında ortaya çıkabilecek konnektör kaynaklı arızaları bertaraf edecektir. Bu amaçla, ekipmanların uydu içerisinde, “free space optical link” adı verilen ve ekipmanlarını birbirini doğrudan görmesi ihtiyacı olmayan bir şekilde iletişim kurması ile ilgili araştırma çalışmaları sürdürülmektedir.

Uydu-yer arası optik iletişim

Uydu ile yer arasında kurulan optik haberleşme teknolojisi, halihazırda dünyada kısıtlı sayıda ülkenin sahip olduğu kritik bir teknolojidir. Bu teknolojinin temel avantajları şunlardır:

  • Uydu için çok kritik olan düşük güç tüketimi, düşük kütle ve hacim
  • Yüksek veri hızı
  • Elektromanyetik enterferanstan kurtulma
  • ITU (International Telecommunication Union) ile koordinasyon ihtiyacından kurtulma
  • Karıştırmaya (jamming) direnç
  • Dinlemeye karşı direnç

Firmamızda bu alanda gelecek uydularımızda kullanılmak üzere arge çalışmaları yürütülmektedir.

Uydu kamerası

Firmamızın güçlü olduğu alanlardan birisi olan görüntüleme sistemleri ile uydu sistemlerinin kesişiminde bulunan bu alanda aktif çalışmalar yürütülmektedir. Halihazırda, tarımsal amaçla kullanılacak, güneşe eş zamanlı, alçak yörüngede çalışacak bir yer gözlem uydusu için, bir multispektral görüntüleyici tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, müşteri ihtiyacı belirlenerek bant seçimi yapılmış, çözünürlük ve tarama genişliği belirlenmiş, buna uygun algılayıcı ve optik isterler belirlenerek bir öntasarım süreci ile isterlerin birbiri ile uyumlulandırılması ve tutarlı bir tasarıma ulaşılması sağlanmıştır. Hava platformlarına yönelik multispektral görüntüleyici tasarımı ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.