Firmamız küçük uydular konusunda aşağıda sayılan konularda yeteneğe sahiptir:

  • Çevik süreçlerle, mümkün olan her yerde raftan (RAHAT) ürün kullanarak hızlı ve maliyet etkin uydu sistemleri geliştirme
  • Uydu görüntüsü işleme
  • Uydu görüntülerinin geometrik ve radyometrik kalibrasyonu

Firmamızın vizyonunda çevik süreçlerle ve mümkün olduğunca raftan ürün kullanılarak, hızlı bir şekilde ve son derece maliyet etkin uydu platformu ve altsistemleri geliştirme konusu bulunmaktadır. Bu vizyonumuzu gerçekleştirerek yalnızca yurtiçinde değil, yurtdışında da ticari olarak başarılı ürünler ortaya koymayı hedeflemekteyiz. Sahip olduğumuz yetenekler, müşteri ihtiyacından başlayıp, alınan verilerin kalibrasyonu ve kıymetlendirilmesi yoluyla müşteri ihtiyaçlarının karşılanması aşamasına kadar uçtan uca çözüm içerebildiğinden, topyekûn sistem tasarımı yoluyla en maliyet etkin şekilde ihtiyacın giderilebilmesini sağlayacaktır.