Havadan geleneksel biçimde gözetleme sağlayan sistemler, küçük alanlarda (~150×150 m) gece ve gündüz çok detaylı gözetleme imkânı sağlamaktadır. Ancak bu sistemlerin kısıtlı boyutlu alanlarda hizmet vermesinden dolayı gözetlenecek bölgede genel bir durumsal farkındalık yaratılamamakta ve ancak hedefler diğer istihbarat yöntemleri ile tespit edilmeleri durumunda detaylı olarak izlenebilmektedir.

Geniş Alan Gözetleme sistemleri aynı anda bir şehir merkezi büyüklüğündeki alanda (~20km2) sürekli biçimde gözetleme imkânı sağlar. Bu sayede geniş alanda tam bir durumsal farkındalık sağlanabilmekte ve çok daha fazla istihbarat verisi toplanabilmektedir.

gag-1

GAG sistemi aşağıdaki yetenekleri sağlar:

 • Gerçek zamanlı şehir ölçekli bölge gözetimi
 • Birden çok bölgeye ait görüntünün çok yüksek çözünürlükte anlık gösterimi
 • Gerçek zamanlı hareket algılama ve izleme
 • Hazır ve operatörün özelleştirebildiği anormal durum / aktivite algılama
 • Havada operasyon boyunca veri kaydı
 • Yerde uzun dönemli veri arşivleme
 • Forenzik analiz
 • Operatör iş yükünü optimize eden gerçek zamanlı olay yönetimi

gag-2

GAG Sistemi etkin olarak aşağıdaki kullanım senaryolarında kullanılabilmektedir.

 • Geniş alanda hareket tespiti
 • Şüpheli araç/insan takibi
 • Konvoy koruma
 • Operasyon izleme
 • Olay sonrası forenzik analiz
 • Anormal durum tespiti ve olay öncesi tahminler

Ayrıca tüm bu senaryolar, aynı anda, tek bir GAG sistemi üzerinden işletilebilmektedir. Bu özellik GAG sisteminin maliyet etkin bir çözüm olmasını sağlamaktadır.

gag3

Geniş Alan Görüntüsü tek başına tehditleri algılamakta için yeterli değildir. Operatörlerin sistem tarafından algılanan tüm hedefleri aynı anda izlemesi ve istihbarat üretmesi, verinin büyüklüğü nedeniyle mümkün değildir. GAG sistemi tespit edilen hedeflerin tümünü otomatik olarak izler ve kendi veri tabanında tutar. Ayrıca olağandışı olayların algılanmasını otomatik olarak sağlar. Bu türde istihbarat toplamaya etkinlik tabanlı istihbarat denir. Örneğin koordineli toplanmalar, insanların gruplaşması ve dağılması gibi aktiviteler sistem tarafında algılanır. Daha sonra bu aktiviteler, geleceğe yönelik risk tahminleri üretmek için de kullanılır.