ESEN Sistem Full Motion Video (FMV) çözümü insanlı/insansız hava keşif araçlarından, sabit/mobil kara gözetleme istemelerinden alınan yüksek çözünürlüklü ve yüksek tazeleme frekanslı Infrared (IR) ve Elektro Optik (EO) görüntülerin merkezi ortama taşınmasına, saklamasına, izlenmesine, işlenmesine ve dağıtımına olanak sağlamaktadır.

fmv

Sistem görüntü aktarma birimleri, merkezi görüntü alma ve saklama birimi, mobil yer istasyonları, görüntü izleme, işleme ve değerlendirme birimlerinden oluşmaktadır.

Sensörlerden canlı olarak aktarılan görüntüler yer birimleri tarafından alınmaktadır ve füzyon merkezine canlı olarak aktarılmaktadır. Füzyon merkezi canlı olarak merkeze gelen görüntüleri geniş alan ağına bağlı tüm birimlere canlı olarak aktarabilmektedir.  Yüksek hacimdeki bu görüntülerin canlı aktarımını sağlamak için sıkıştırma ve transkod işlemleri gerçek zamanlı olarak yapılmaktadır. Ayrıca platformlarda kaydedilen bilgiler görev sonrasında geniş alan ağı üzerinden kayıt edildiği kalitede merkeze aktarılabilmektedir. Füzyon merkezine canlı veya görev sonrasında aktarılan görüntüler metadata ile birlikte saklanmaktadır.

Saklanan görüntülere mobil cihazlardan ve geniş alan ağına bağlı bilgisayar sistemleri tarafından erişim sağlanmaktadır. Kullanıcılar zamana, mekana veya görüntülerdeki hedef bilgilerine bağlı olarak sorgulamakta yapabilmekte ve görüntüleri izleyebilmektedir. İzleme sırasında sistem görüntüleri 3 boyutlu arazi üzerine çizebilmekte, görüntüyü alan platformu 3 boyutlu harita üzerinde gösterebilmekte, görüntülerdeki izleri tespit ederek izleyebilmekte, vektörel harita bilgilerini görüntü üzerine çizebilmekte, kullanıcının hedefleri işaretlemesini sağlayabilmekte, diğer veri kaynaklarından gelen verileri harita üzerinde göstererek görüntülerdeki bilgileri ile ilişkilendirilmesini sağlamakta ve durumsal farkındalığı arttırmaktadır.

Veri merkezi petabyte seviyesinde verinin saklanmasına olanak sağlayacak ölçeklenebilir mimariye sahiptir. Bulut mimarisine uygun şekilde yedekli sanal sunucu, depolama ve ağ sistemleri ile kesintisiz hizmet sağlayabilmekte ve yüksek disk erişim ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Saklanan görüntülerin belirlenen kurallara göre kaliteleri düşürülerek daha az yer kaplamaları sağlanabilmektedir.

Saklanan veriler üzerinde görüntü işleme yapılabilmektedir. Arşivlenmiş görüntüler içindeki hareketli unsurlar renk, hız, şekil ve büyüklüklerine göre aranabilmektedir. Unsurlar üzerinde farklı açılardan görüntüler alınabilmesi durumunda 3 boyut geri çatım yapılabilmektedir.